» Новини » Засідання координаційно-методичної ради щодо підсумків виконання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» за І півріччя 2023 року

Засідання координаційно-методичної ради щодо підсумків виконання ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» за І півріччя 2023 року

25 липня 2023 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів. Розглянуто підсумки виконання у першому півріччі 2023 року ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» на 2021-2025 рр. в режимі офлайн і онлайн на платформі Zoom.

Згідно з порядком денним, про хід виконання ПНД та питання, які вирішує Інститут і ґрунтово-агрохімічна спільнота, доповів директор ННЦ ІҐА, керівник ПНД, академік НААН, професор, д-р с.-г. наук С.А. Балюк.

Про хід виконання окремих завдань звітували керівники підпрограм: канд. с.-г. наук, ст. наук. сп. В.Б. Соловей (1 «Забезпечення раціонального використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами України»); канд. с.- г. наук В.П. Коляда (2 «Системи запобігання та припинення процесів деградації земель для збереження здоров’я ґрунтів та гармонізації їх продуктивних і екологічних функцій»); чл.-кор. НААН, д-р біол. наук, ст. наук. сп. М.М. Мірошниченко (3 «Стабілізація вмісту органічного вуглецю в ґрунтах сільськогосподарських угідь, підвищення ефективності управління живленням рослин в умовах кліматичних змін»). В цілому, завдання, які покладено на виконавців завдань 2-го рівня, згідно з технічними завданнями та робочими програмами на 2023 рік, виконано.

Найвагоміші результати виконання Програми у 1 півріччі 2023 року:

  • діагностичні критерії чорноземних ґрунтів, гармонізовані з міжнародною системою класифікації ґрунтів WRB;
  • уточнена карта впливу бойових дій на ґрунти України (станом на березень 2023 р.);
  • карта впливу на ґрунти негативних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС і пропозиції щодо принципів відновлення меліорованих (зрошуваних) земель;
  • комплекс індикаторів забруднення ґрунту й навколишнього природного середовища з урахуванням наслідків впливу бойових дій;
  • наукове обґрунтування технологій застосування ґрунтополіпшувачів під сільськогосподарські культури.

Звіти про виконання завдань ПНД за І півріччя 2023 року затверджено. Затверджено склад координаційно-методичної ради (зі змінами) та план роботи координаційно-методичної ради на 2 півріччя 2023 року.

З науковою доповіддю «Здоров’я ґрунту: концепція, оцінка та управління» виступила провідний науковий співробітник сектору мікробіології ґрунтів, канд. біол. наук О.Є. Найдьонова.

ukУкраїнська