» Новини » Засідання Президії НААН

Засідання Президії НААН

20 вересня 2017 року у Національній академії аграрних наук України відбулося засідання Президії НААН. У засіданні взяли участь члени Президії НААН, Степанюк Віталій Ростиславович – начальник управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Колмаз Юрій Томович – в.о. начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України, представники НААН, НАН України, вищих навчальних закладів.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» на Президії НААН з доповіддю «Організаційна структура, порядок формування та функціонування Грунтово-інформаційного центру України» виступив директор інституту, академік НААН С.А. Балюк.

У доповіді наголошено, що європейський вибір України передбачає поступовий перехід землекористування країни на шлях стійкого розвитку та активного запровадження принципів «європейської грунтової політики», складовою частиною якої є управління земельними ресурсами та створення грунтово-інформаційних систем.

Відзначено, що існуюча численна інформація про грунти має розрізнений характер, що не дозволяє повною мірою використовувати матеріали для формування зведеної бази даних, оцінки, прогнозування та управління, входження в світові та європейські структури, моніторингу, картографії та охорони ґрунтів. Об’єднавши матеріали ґрунтового обстеження, агрохімічної паспортизації, ЕММ, моніторингу земель, даних НУ та ВУЗів, можна створити унікальну БД та грунтово-інформаційну систему з урахуванням міжнародних вимог.

В Україні є всі можливості створити зразкову грунтово-інформаційну систему, і тим самим реалізувати положення Конституції України, яка визнає землю як національне багатство, «що перебуває під особливою охороною держави». У цьому плані на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» розпочато роботу щодо створення Грунтово-інформаційного центру ґрунтових ресурсів, як складової частини глобальної ґрунтової інформаційної мережі.

В обговоренні взяли участь: Степанюк В.Р. – начальник управління використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, удосконалення земельних відносин Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України; Колмаз Ю.Т. – в.о. начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України; Новаковський Л.Я. – д.ек.н., академік, член міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин при Президентові України; Голубців О.Г. – старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України; Дегтярьов В.В. – д.с.-г.н., завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, президент ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»; Дмитрук Ю.М. – д.б.н., завідувач кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Під час обговорення було зазначено, що зведення та упорядкування інформації про стан ґрунтового покриву є необхідною передумовою вирішення стратегічної задачі управління ґрунтовими ресурсами та призупинення деградації ґрунтів. У зв’язку із негативними тенденціями стану ґрунтових ресурсів, створення ефективної системи моніторингу, відтворення родючості ґрунтів та зниження рівня їх забруднення визнано пріоритетами екологічної безпеки у Стратегії національної безпеки України.

Створення Ґрунтово-інформаційного центру забезпечить удосконалення всієї системи державного управління ґрунтовими ресурсами України, актуалізацію інформації щодо якісного стану ґрунтів для усіх верств суспільства, що в кінцевому підсумку забезпечить сталий розвиток країни.

ukУкраїнська